C4e má tři základní výzkumné pilíře

V rámci centra jsou úzce propojeny expertní akademická pracoviště, která se jednotlivými výzkumnými pilíři zabývají. To umožňuje multioborový excelentní výzkum v těchto pilířích.