Výzkumný pilíř Právo

Výzkumný pilíř se zabývá souvisejícími právními aspekty a zašťiťuje jej Ústav práva technologií z Právnické fakulty Masarykovy univerzity.  Konkrétně se tento pilíř zaměřuje na excelentní výzkum právní regulace kybernetické bezpečnosti, kriminality a obrany na národní a mezinárodní úrovni, z pohledu veřejného i soukromého práva. 

Ústav práva a technologií

Ústav práva a technologií (ÚPT) působí na Právnické fakultě Masarykovy univerzity a jedná se o vůbec první akademické pracoviště v České republice, které se zaměřuje na technologické právoTým ÚPT je již přes deset let zapojen do existujících mezinárodních výzkumných sítí v oblasti kyberkriminality a kyberbezpečnosti a do mezinárodních kolaborativních výzkumných aktivit v oblasti kybernetické války.

V posledních několika letech byl tým součástí projektových konsorcií, která úspěšně realizovala výzkum v projektech 7. projektového rámce zaměřený především na různé právní problémy související se soukromím a sledováním osob, a rovněž se podílel na výzkumných projektových konsorciích, zaměřených mimo jiné na spolupráci center excellence.

ÚPT je rovněž jedním ze tří zakládajících členů Evropské akademie práva a ICT, která koordinuje mnoho mezinárodních výzkumných a výzkumných aktivit. Členové týmu jsou individuálně zapojeni v mezinárodních a dvoustranných projektech 

Vedoucím ÚPT a zároveň garantem výzkumného pilíře Právo je prof. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. 

Výzkumné oblasti

Výzkumná náplň zahrnuje následující tři oblasti, které jsou úzce propojeny a zároveň doplňují další dva výzkumné pilíře.

Právo kyberbezpečnosti 

• Vývoj taxonomie kybernetických bezpečnostních incidentů. 
Právní postavení dohledových pracovišť.
Práva a povinnosti povinných osob v kybernetické bezpečnosti.
• Právní problémy související s ochranou kritických informačních infrastruktur.

Právo kyberkriminality 

• Procesní úprava práce s elektronickými důkazy.
• Typické formy kyberkriminality a jejich postihování.
• Mechanismus spolupráce orgánů veřejné moci při vyšetřování kyberkriminality.
• Schémata mezinárodní spolupráce.

Právo kybernetické obrany 

• Informační suverenita státu.
Aktivní protiopatření a užití síly v mezinárodním právu veřejném.
• Problematika atribuce v kyberprostoru.
Aktivní operace jako agenda vojenských zpravodajských služeb.

 

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info