Výzkumný pilíř Kyberbezpečnost

Tento výzkumný pilíř zaštiťuje CSIRT-MU – bezpečnostní tým Masarykovy univerzity, který spolupracuje s dalšími experty z laboratoře DISA. Kromě obecného přehledu v komplexní a neustále se vyvíjející oblasti kyberbezpečnosti, se  tento pilíř zaměřuje na excelentní výzkum ve třech jejích, vzájemně propojených, podoblastech. 

CSIRT-MU – bezpečnostní tým Masarykovy univerzity

CSIRT-MU je předním pracovištěm zaměřeným na výzkum v oblastech situačního povědomí, analýzy síťových dat a kyberbezpečnostních testovacích prostředí.

CSIRT-MU je certifikován organizací Trusted Introducer. Zajišťuje praktické zabezpečení sítě Masarykovy univerzity. Intenzivně spolupracuje s akademickou sférou, průmyslovými partnery a orgány státní správy na řadě projektů. Realizuje kyberbezpečnostní cvičení pro státní organizace a provozovatele kritické infrastruktury.

Vedoucím týmu a zároveň garantem výzkumného pilíře Kyberbezpečnost je doc. Ing. Pavel Čeleda, Ph.D. 

Výzkumné oblasti

Výzkumná náplň zahrnuje následující tři oblasti, které jsou úzce propojeny a zároveň významně souvisí s dalšími dvěma výzkumnými pilíři.

Simulace pokročilých útoků a efektivní obrana

 Modelování síťových útoků proti infrastruktuře.
 Analýza nových útočných strategií a efektivní obrany.
 Simulace nových typů útoků.
• Metodologie efektivního vzdělávání v kyberbezpečnosti.
• Rozvoj konceptu aktivní výuky v kyberbezpečnosti.

Pokročilá analýza infrastrukturních dat

• Klasifikace a sémantické modelování analyzovatelných dat a kybernetických hrozeb. 
• Výzkum analytických metod proudového zpracování dat. 
• Hledání vztahů ve velkých objemech heterogenních dat. 
• Vizualizační a interakční techniky v kyberbezpečnosti. 
• Vizuálně analytický proces založený na porozumění datům. 
• Právní aspekty nasazení nástrojů analýzy velkých dat.

Podobnostní zpracování pro analýzu velkých dat

 Definice popisné znalosti komplexních a heterogenních objektů. 
• Multimodální vyhledávací struktury s rychlou odezvou. 
• Paralelní zpracování velkého počtu dotazů. 
 Analýza nestrukturovaných dat.
 Ochrana osobních údajů na úrovni návrhu analytických nástrojů. 
 Užití analytických výstupů jako zákonného důkazu pro potřeby vyšetřování a stíhání kyberkriminality.

 

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info