Výzkumný pilíř Ochrana kritických informačních infrastruktur

Výzkumný pilíř se zabývá ochranou kritických informačních infrastruktur a systémů. Zaštiťují jej výzkumné laboratoře Lasaris a Paradise z Fakulty informatiky Masarykovy univerzity. Tento pilíř je zaměřen na excelentní výzkum ve třech podoblastech, které jsou vzájemně propojeny. 

Výzkumné laboratoře Lasaris a Paradise

Výzkumníci z obou laboratoří tvoří dohromady tým na špičkové úrovni, který dále spolupracuje s průmyslovými a akademickými partnery. Výzkumný tým se zabývá návrhem a ověřováním kritických informačních infrastruktur v energetických sítích, jejich architekturami, komunikačními technologiemi, procesy, simulacemi a modelováním.

V mezinárodním měřítku se tým věnuje formální verifikaci softwarových a kyberfyzických systémů. Realizuje a provozuje kritické bezpečné systémy pro sdílení citlivých dat ve zdravotnictví.

Garantem výzkumného pilíře Ochrana KII je doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D. (dříve prof. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.).

Výzkumné oblasti

Výzkumná náplň zahrnuje následující tři oblasti, které jsou úzce propojeny a zároveň významně souvisí s dalšími dvěma výzkumnými pilíři.

Simulace a prediktivní analýza kritických infrastruktur

• Modelování kritických informačních infrastruktur zejména energetických sítí a budov. 
• Simulace systémů a prediktivní analýza. 
• Analýza citlivosti systémů na negativní vlivy. 
• Identifikace úzkých hrdel systémů a chybových míst.
• Vliv architektury systému na projevené kvalitativní vlastnosti - bezpečnost, spolehlivost, odolnost.

Formální verifikace kritických infrastruktur

• Vývoj metod a technik pro automatickou verifikaci a analýzu rozsáhlých počítačových a kyberfyzických systémů.
• Optimalizace technik pro jejich zefektivnění a zajištění softwarové.
• Modelování, verifikace, testování a monitorování (obchodních) procesů vztahujících se ke kyberbezpečnosti se zohledněním právních a organizačních omezení kritické infrastruktury.

Doporučení pro realizaci kritických infrastruktur

• Návrh doporučení souvisejících s realizací kritických infrastruktur z perspektiv bezpečnosti, spolehlivosti, odolnosti, soukromí.
• Zabezpečení komunikace, nakládání s daty včetně jejich ukládání a zpracování, a dohledu nad infrastrukturou.

 

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info