Seminář o systému vzdělávání Policie ČR

27. 8. 2014

Dne 27. srpna 2014 se uskutečnil na VPŠ MV ČR v Opatovicích-Čeperce odborný seminář C4e na téma možnosti efektivního a systémového způsobu zavedení problematiky cybercrime a digitálních důkazů do systému vzdělávání Policie ČR. Semináře se zúčastnilo 40 předních policejních odborníků a specialistů na oblast odhalování a vyšetřování cybercrime a na práci s digitálními důkazy.
V rámci šestihodinového semináře představitelé C4e prezentovali dosažené výsledky v oblasti vzdělávání a nabídli Policii ČR jejich bezplatnou implementaci jak do systému vzdělávání v rámci základní, střední a vysokoškolské odborné přípravy příslušníků Policie ČR, tak formou fakultativní a specializované odborné přípravy, případně dalších odborně-vzdělávacích aktivit. C4e jednoznačně deklarovalo primární zájem na těsné spolupráci v oblasti vzdělávání a co nejširšího předávání vědomostí a praktických zkušenosti a zajištění přenosu toho nejlepšího hnow-how z privátní a akademické sféry nejen z ČR, ale díky velice širokým možnostem C4e v oblasti mezinárodní spolupráce, i z Evropy a celého světa.
Na semináři byly prezentovány také výsledky výzkumu a vývoje, které jsou v rámci C4e prováděny směrem k technickým a technologickým prostředkům a nástrojům, které jsou právě pro potřeby odhalování a vyšetřování cybercrime a pro efektivní práci s digitálními důkazy vyvíjeny pro potřeby zejména Policie ČR.
Policie ČR tak získala díky projektu C4e unikátní možnost prakticky bezplatně získat přístup k předním poznatkům, metodám, postupům, nástrojům a také zpracovaným studijním materiálům, které C4e cíleně připravuje a i do budoucna bude připravovat pro zvýšení odborných kvalit příslušníků Policie ČR v odhalování, vyšetřování a potírání cybercrime a v širších souvislostech i v práci s digitálními důkazy a jejich využití při řešení případů jakékoliv další trestné činnosti, kde je možné digitálních důkazů využít.
Přítomní policejní odborníci velmi pozitivně přijali nabídku C4e a budou ji dále projednávat v rámci jejich standardních interních postupů.

Více článků

Přehled všech článků