Projekt SecureFlex získal financování

20. 6. 2018 Václav Stupka

C4e je partnerem projektu Bezpečné využití výkonové flexibility pro řízení soustavy a obchodní účely (SecureFlex), který získal z prvního místa financování od Technologické agentury ČR.

Hlavním řešitelem projektu je Západočeská univerzita v Plzni a partnery jsou České vysoké učení technické, společnost MycroftMind a Masarykova univerzita.

Projekt cílí na vytvoření analytických,výpočetních a optimalizačních nástrojů a cílených studií, které přispějí k systémovému energetickému řešení pro bezpečné využití výkonové flexibility spojené s integrací nových technologií a tržních subjektů v prostředí ČR.Společně se systémovými operátory budou vyvinuty nástroje, které budou mít významný potenciál reálného nasazení a přispějí k vzniku systematického konceptu zapojení výkonové flexibility do tržních a provozně-bezpečnostních mechanismů v prostředí české elektrizační soustavy. Načasování projektu a dosažení výsledků projektu koresponduje s očekávanými termíny implementací opatření ze čtvrtého energetického balíčku (Winter package) očekávané ve středně dobém horizontu (tj. řádu let) a pro které v současné době neexistují vhodné nástroje.

Více článků

Přehled všech článků