Instrukčně metodické zaměstnání Policie ČR 2015

11. 2. 2015

Zástupci projektu C4e se podruhé zúčastnili instrukčně metodického zaměstnání Policie ČR, kde prezentovali na reálném phishingovém incidentu, jak lze využít postupy a nástroje vyvinuté a zdokumentované projektem C4e pro rychlé řešení těchto incidentů. Zástupci projektu C4e navázali kontakt s dalšími odděleními Policie ČR, které projevili zájem o spolupráci.

Více článků

Přehled všech článků