Digital Forensic InfoDay 2014, Praha, 26. 5. 2014

26. 5. 2014

C4e bylo jedním z organizátorů a zároveň aktivních účastníků unikátní akce, která se v ČR konala poprvé - "Digital Forensic InfoDay 2014". Tato akce byla pořádána specificky pro zástupce státní správy, zejména z řad Policie ČR. Účastnili se jí policejní experti a specialisté, pracovníci analytických informačních složek, ale i další organizační složky státu.

Celkem 86 účastníků si s velkým zájmem vyslechli zejména praktické informace z práce s digitálními stopami, zajímali se o specifika forenzní analýzy, o technické detaily vybavení forenzních pracovišť a o metodická doporučení pro prácu s digitálními důkazy. Byly navázány užitečné kontakty pro další aktivity C4e směrem k policii a expertům, jakož i potenciální další kontakty a partnerství s akademicou sférou.

Digital Forensic InfoDay 2014 určitě zaujal všechny posluchače a jejich přání organizovat tento druh akcí bude určitě vyslyšeno. Z diskusí i z výsledků ankety je zjevné, že hlad po praktických informacích z oblasti digital forensic je veliký.

Více článků

Přehled všech článků