Odstartoval projekt CONCORDIA, C4e je součástí

CONCORDIA je Horizont 2020 projekt, jehož smyslem je integrace evropských kyberbezpečnostních kompetencí za účelem posílení evropské digitální suverenity a kybernetické bezpečnosti. Jedním z členů konsorcia projektu je Masarykova univerzita, konkrétně pak C4e. 

4. 2. 2019

Kyberbezpečnost pro Evropskou unii, Evropská unie pro kyberbezpečnost

Výzva Horizont 2020 (H2020) přinesla příležitost zabývat se strategickou otázkou posílení kyberbezpečnosti v Evropské unii, a to vývojem sourodého, inovativního řešení zakládajícího se na spolupráci pestré škály expertů. Smyslem je ochrana digitální ekonomiky, infrastruktury, společnosti a demokracie. Právě za tímto účelem v lednu 2019 odstartoval čtyřletý projekt CONCORDIA. 

Leader pro sjednocení evropských kyberbezpečnostních kompetencí

V oblasti kybernetické bezpečnosti je nezbytná spolupráce. V Evropské unii působí mnoho odborných pracovišť se specifickými výzkumnými cíli, kompetencemi i projekty, které jsou ovšem povětšinou silně zatíženy lokálními prioritami a stanovisky. V důsledku toho je evropský potenciál v této oblasti roztříštěný a nekoordinovaný. Projekt CONCORDIA si klade za cíl vést integraci těchto rozmanitých kompetencí do celoevropské kompetenční sítě.

V rámci projektu bylo vytvořeno konsorcium 46 partnerů, z průmyslového, akademického sektoru a kyberbezpečnostních center. Propojení kompetencí partnerů z různých oblastí se stane základem budoucího celoevropské ekosystému kybernetické bezpečnostiUvedené představuje snahu o využití evropského inovativního potenciálu v této oblasti. Na to navazují další projektové aktivity z oblastí výzkumu, vzdělávání, politiky a vývoje a testování pilotních prototypů.

C4e je součástí

Členem konsorcia projektu CONCORDIA je také Masarykova univerzita, konkrétně pak experti z Českého centra excelence pro kyberkriminalitu C4e. V projektu se zapojují v oblastech technologických kyberbezpečnostních řešení, vzdělávání a práva. V rámci projektu je významně využívána také platforma KYPO.

Více informací o projektu můžete najít na webových stránkách či sociálních sítích:

 

Více článků

Přehled všech článků