Odstartoval projekt CONCORDIA, C4e je součástí

4. února 2019

CONCORDIA je Horizont 2020 projekt, jehož smyslem je integrace evropských kyberbezpečnostních kompetencí za účelem posílení evropské digitální suverenity a kybernetické bezpečnosti. Jedním z členů konsorcia projektu je Masarykova univerzita, konkrétně pak C4e. 

Kyberbezpečnost pro Evropskou unii, Evropská unie pro kyberbezpečnost

Výzva Horizont 2020 (H2020) přinesla příležitost zabývat se strategickou otázkou posílení kyberbezpečnosti v Evropské unii, a to vývojem sourodého, inovativního řešení zakládajícího se na spolupráci pestré škály expertů. Smyslem je ochrana digitální ekonomiky, infrastruktury, společnosti a demokracie. Právě za tímto účelem v lednu 2019 odstartoval čtyřletý projekt CONCORDIA. 

Leader pro sjednocení evropských kyberbezpečnostních kompetencí

V oblasti kybernetické bezpečnosti je nezbytná spolupráce. V Evropské unii působí mnoho odborných pracovišť se specifickými výzkumnými cíli, kompetencemi i projekty, které jsou ovšem povětšinou silně zatíženy lokálními prioritami a stanovisky. V důsledku toho je evropský potenciál v této oblasti roztříštěný a nekoordinovaný. Projekt CONCORDIA si klade za cíl vést integraci těchto rozmanitých kompetencí do celoevropské kompetenční sítě.

V rámci projektu bylo vytvořeno konsorcium 46 partnerů, z průmyslového, akademického sektoru a kyberbezpečnostních center. Propojení kompetencí partnerů z různých oblastí se stane základem budoucího celoevropské ekosystému kybernetické bezpečnostiUvedené představuje snahu o využití evropského inovativního potenciálu v této oblasti. Na to navazují další projektové aktivity z oblastí výzkumu, vzdělávání, politiky a vývoje a testování pilotních prototypů.

C4e je součástí

Členem konsorcia projektu CONCORDIA je také Masarykova univerzita, konkrétně pak experti z Českého centra excelence pro kyberkriminalitu C4e. V projektu se zapojují v oblastech technologických kyberbezpečnostních řešení, vzdělávání a práva. V rámci projektu je významně využívána také platforma KYPO.

Více informací o projektu můžete najít na webových stránkách či sociálních sítích:

 

Sdílení článku

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info