Sekce elektronických důkazů na konferenci České právo a informační technologie

Pod hlavičkou C4e byla v rámci konference České právo a informační technologie zorganizována sekce věnující se především problematice elektronických důkazů v trestním řízení.Under C4e, a section dealing with electronic evidence in criminal proceedings was organized within the framework of the Czech Law and Information Technology Conference.

22. 9. 2017 Václav Stupka

Sekce se věnovala především problematice Data retention, která je v ČR velmi aktuální, neboť v současné době je diskutována otázka budoucnosti právní úpravy uchovávání provozních a lokalizačních údajů v souvislosti s rozhodnutím Soudního dvora Evropské unie v Případě Sverige. K tomuto tématu byly v sekci dvě přednášky, které prezentovali Kateřina Jamborová a Miroslav Uřičař.


Sekce se rovněž věnovala problematice implementace a využívání Evropského vyšetřovacího příkazu při zajišťování elektronických důkazů v trestním řízení. Přednášku v rámci projektu LIVE_FOR připravil člen C4e a současně vedoucí sekce Václav Stupka.


Poslední přednášku na téma použití důkazů získaných zásahem do práva na soukromí v trestním řízení připravila Marcela Tittlová.

Více informací o konferenci je zde: http://cpit.law.muni.cz/


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info