Sekce elektronických důkazů na konferenci České právo a informační technologie

22. září 2017

Pod hlavičkou C4e byla v rámci konference České právo a informační technologie zorganizována sekce věnující se především problematice elektronických důkazů v trestním řízení.Under C4e, a section dealing with electronic evidence in criminal proceedings was organized within the framework of the Czech Law and Information Technology Conference.

Sekce se věnovala především problematice Data retention, která je v ČR velmi aktuální, neboť v současné době je diskutována otázka budoucnosti právní úpravy uchovávání provozních a lokalizačních údajů v souvislosti s rozhodnutím Soudního dvora Evropské unie v Případě Sverige. K tomuto tématu byly v sekci dvě přednášky, které prezentovali Kateřina Jamborová a Miroslav Uřičař.


Sekce se rovněž věnovala problematice implementace a využívání Evropského vyšetřovacího příkazu při zajišťování elektronických důkazů v trestním řízení. Přednášku v rámci projektu LIVE_FOR připravil člen C4e a současně vedoucí sekce Václav Stupka.


Poslední přednášku na téma použití důkazů získaných zásahem do práva na soukromí v trestním řízení připravila Marcela Tittlová.

Více informací o konferenci je zde: http://cpit.law.muni.cz/

Autor

Sdílení článku

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info