Projekt C4e získal podporu ve výzvě Excelentní výzkum

Projekt C4e s názvem "Centrum excelence pro kyberkriminalitu, kyberbezpečnost a ochranu kritických informačních infrastruktur" získal finanční podporu v rámci výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v prámci projektové výzvy Excelentní výzkum.The C4e Project, "Center of Excellence for Cybercrime, Cybersecurity and Protection of Critical Information Infrastructures", received financial support under the Ministry of Education, Youth and Sports call for the project call Excellence Research.

19. 12. 2017 Václav Stupka

Projekt uspěl jako jeden z 20 podpořených ve velmi silné konkurenci dalších 130 podaných projektů. V rámci projektu bude C4e realizovat výzkum mezioborový výzkum zaměřený především na technické otázky kybernetické bezpečnosti a ochrany kritických infrastruktur a právní problematiku související s kybernetickou bezpečností, kriminalitou a obranou.

Více informací o výzvě a výsledcích je k dispozici na webu MŠMT zde.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info