C4e na vědecké misi v USA

10. listopadu 2017

Zástupci C4e se zúčastnili vědecké mise zaměřené na navázání a rozvoj spolupráce s americkými vědeckými institucemi zaměřenými na kybernetickou bezpečnost, zorganizované velvyslancem Česka pro vědu Luďkem Moravcem.

V rámci mise byly diskutovány možnosti spolupráce na vědeckých projektech a publikacích s George Mason University, Gorgetown University, George Washington University a organizací NIST.
Diskutována byla rovněž možnost zapojení C4e do aktivit Security and Software Engineering Research Center (S2ERC), které je vědeckým centrem excelence financovaným z prostředků NSF (National Science Foundation), na jehož činnosti se podílí několik vědeckých institucí.
Zástupci C4e se rovněž zúčastnili akce S2ERC SHOWCASE, na které vědci centra prezentovali současné a navrhované výzkumné projekty.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat panu velvyslanci za perfektní organizaci mise a všem hostitelským institucím za vřelé přijetí. Těšíme se na další spolupráci.

Autor

Sdílení článku

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info