C4e bylo při otevření Národního centra kybernetické bezpečnosti

14. 5. 2014

Oficiální otevření Národního centra kybernetické bezpečnosti (NCKB) v Brně se stalo jednou z nejvýznamnějších údálostí v oblasti kybernetické bezpečnosti v ČR v tomto roce. Součástí otevření NCKB byla i mezinárodní konference Kybernetická bezpečnost - Výsledky a výzvy. S hrdostí můžeme konstatovat, že C4e k této významné události přispělo výrazným dílem. Díky průběžné spolupráci C4e a NBÚ v oblasti kyberentické bezpečnosti a podílu na koncepci a realizaci NCKB, dostalo na této konferenci C4e významný prostor k představení a prezentaci té části výsledků dosavadní práce, které se vážou k problematice kyberentické bezpečnosti ČR.

Více článků

Přehled všech článků