České centrum
excelence pro
kyberkriminalitu C4e

Centrum Masarykovy univerzity, které spojuje expertní akademická pracoviště, za účelem řešení komplexních problémů kyberprostoru.

Zapojená pracoviště spolupracují a provádějí multioborový excelentní výzkum a vývoj, v rámci uvedených výzkumných pilířů. Získané znalosti a zkušenosti jsou pak předávány dál skrze vzdělávání.

Tyto aktivity se snažíme úzce propojovat s praxí. Za tímto účelem spolupracujeme s celou řadou subjektů z veřejného i soukromého sektoru. Konkrétně se C4e zaměřuje na následující oblasti:

Řízení a koordinaci aktivit centra zajišťuje ředitel Roman Čermák, M.Sc., MBA.


 

Tento výzkum je podporován projektem „Centrum excelence pro kyberkriminalitu, kyberbezpečnost a ochranu kritických informačních infrastruktur“ (reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000822), který je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR).

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info