České centrum excelence pro kyberkriminalitu C4e

Centrum Masarykovy univerzity, které spojuje expertní akademická pracoviště, za účelem řešení komplexních problémů kyberprostoru.
Zapojená pracoviště spolupracují a provádějí multioborový excelentní výzkum a vývoj, v rámci uvedených výzkumných pilířů. Získané znalosti a zkušenosti jsou pak předávány dál skrze vzdělávání.
Tyto aktivity se snažíme úzce propojovat s praxí. Za tímto účelem spolupracujeme s celou řadou subjektů z veřejného i soukromého sektoru. Konkrétně se C4e zaměřuje na následující oblasti
Kyberbezpečnost, garantem oblasti je doc. Ing. Pavel Čeleda, Ph.D.
• Ochrana Kritických informačních infrastruktur, garantem oblasti je doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.
Právo, garantem oblasti je doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.
Řízení a koordinaci aktivit centra zajišťuje ředitel Roman Čermák, M.Sc., MBA.

 

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info