České centrum
excelence pro
kyberkriminalitu C4e

Centrum Masarykovy univerzity, které spojuje expertní akademická pracoviště, za účelem řešení komplexních problémů kyberprostoru.

Zapojená pracoviště spolupracují a provádějí multioborový excelentní výzkum a vývoj, v rámci uvedených výzkumných pilířů. Získané znalosti a zkušenosti jsou pak předávány dál skrze vzdělávání.

Tyto aktivity se snažíme úzce propojovat s praxí. Za tímto účelem spolupracujeme s celou řadou subjektů z veřejného i soukromého sektoru. Konkrétně se C4e zaměřuje na následující oblasti:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info