C4e je multidisciplinární kolaborativní centrum

Působí na Masarykově univerzitě a jsou v něm propojeny různá expertní pracoviště, která se zaměřují na následující  tři výzkumné pilíře:
• výzkumný pilíř  Ochrana KII, garantem je  docent Tomáš Pitner,
• výzkumný pilíř Kyberbezpečnost, garantem je docent Pavel Čeleda,
• výzkumný pilíř Právo, garantem je docent Radim Polčák.

Zapojená pracoviště spolupracují a provádějí multioborový excelentní výzkum a vývoj, v rámci uvedených výzkumných pilířů. Získané znalosti a zkušenosti jsou pak předávány dál skrze vzdělávání.
Tyto aktivity se snažíme úzce propojovat s praxí. Za tímto účelem spolupracujeme s celou řadou subjektů z veřejného i soukromého sektoru.

Řízení a koordinaci aktivit centra zajišťuje ředitel Roman Čermák.

 

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info