České centrum excelence pro kyberkriminalitu C4e

Působí na Masarykově univerzitě a jsou v něm propojena různá expertní akademická pracoviště, která se zaměřují na následující  tři výzkumné pilíře.
• Ochrana Kritických informačních infrastruktur, garantem je Tomáš Pitner.
Kyberbezpečnost, garantem je Pavel Čeleda.
Právo, garantem je Radim Polčák.

Zapojená pracoviště spolupracují a provádějí multioborový excelentní výzkum a vývoj, v rámci uvedených výzkumných pilířů. Získané znalosti a zkušenosti jsou pak předávány dál skrze vzdělávání.
Tyto aktivity se snažíme úzce propojovat s praxí. Za tímto účelem spolupracujeme s celou řadou subjektů z veřejného i soukromého sektoru.
Řízení a koordinaci aktivit centra zajišťuje ředitel Roman Čermák.

 

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info