Spolupráce

Odborná rada rektora pro kybernetickou kriminalitu a kyberbezpečnost

Aby byl výzkum prováděný na centru excelence C4e účelný a zaměřený na aktuální technické a společenské problémy především České republiky, došlo na úrovni Masarykovy univerzity k vytvoření Odborné rady rektora pro kybernetickou kriminalitu a kyberbezpečnost. Tuto radu tvoří odborníci z bezpečnostní komunity, kteří působí především v bezpečnostních složkách ČR. Na pravidelných setkáních rada diskutuje výzkumné záměry centra excelence, je seznamována s dosavadními výsledky výzkumu a navrhuje, kam by se měl výzkum v dalším období ubírat, respketive poskytuje výzkumníkům C4e zpětnou vazbu o tom, co lze považovat za témata, na jejichž výzkumu je aktuálně společnský zájem.

Centrum excelence C4e považuje radu za klíčový nástroj pro plánování dalších aktivit, proto kdykoliv zpracovává záměr dalšího výzkumu nebo návrh změny svého fungování nebo vnitřní organizace, konzultuje účelnost se členy rady, a to v závislosti na jejich konrkétním zaměření.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.