Spolupráce

Národní spolupráce

Národní bezpečnostní úřad ČR

Národní bezpečnostní úřad České republiky (NBÚ) je výkoný státní orgán zodpovědný za bezpečnostní prověrky osob a podnikatelů. Vydává osvědčení fyzické osoby a podnikatele o bezpečnostní způsobilosti a doklad o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby. NBÚ má obecnou pravomoc v oblasti ochrany utajovaných informací (včetně dohledu a metodologie). NBÚ také realizuje certifikace technických nástrojů, informačních systémů pro zpracování utajovaných informací, kryptografických zařízení, kryptografických pracovišť a stíněných komor. Vytváří a schvaluje národní šifrovací algoritmus a vytváří strategii národní kryptografické ochrany. 

Součástí NBÚ je Národní centrum kybernetické bezpečnosti (NCKB) se sídlem v Brně. Úlohou centra je koordinace spolupráce na národní i mezinárodní úrovni při předcházení kybernetickým útokům i při návrhu a přijímání opatření při řešení incidentů i proti probíhajícím útokům. Jednou z hlavních oblastí činnosti centra je provozovat Vládní CERT České republiky (GovCERT.CZ).

NBÚ spolupracuje s koordinátorem a partnery na účelem společného vytvoření systému témat, které by mohly být zahrnuty ve forenzních/cybercrime výukových programech. Spolupracuje také ve formě sdílení specifických výzkumných technik, které umožní budování znalostí v těchto oblastech.

Policejní prezidium České republiky

Policejní prezidium České republiky je nejvyšším orgánem Policie České republiky. Jeho hlavními úkoly jsou nejvyšší řízení, koordinace, vzdělávání a metodická podpora národních a lokálních policejních složek. Policejní prezidium je financováno ze státního rozpočtu České republiky.

Policejní prezidium České republiky v souladu se svým mandátem a prostředky spolupracuje na výzkumných, výukových a tréninkových aktivitách projektového týmu. Konkrétně příspívá k výzkumu a vývoji v rámci projektu sdílením svých širokých praktických zkušeností a specializovaných praktických znalostí. Jelikož jsou tréninkové semináře a další specializované kurzy vznikající v rámci projektu zaměřené na orgány činné v trestním řízení, zejména na Policii, Policejní presidium zprostředkovává kontakt s cílovými skupinami a bude poskytuje zpětnou vazbu a navrhovat obsah kurzů. Kdykoliv to je vhodné, podílí se Policejní prezidium aktivně na vzdělávacích aktivitách projektu prostřednictvím svých expertů a specialistů.

Kriminalistický ústav

KUP_logoKriminalistický ústav v Praze je vedoucí expertní/forenzní institucí Policie České republiky. Podílí se na metodologickém řízení expertních služeb. Kriminalistický ústav realizuje výzkum, výuku, trénink a expertní aktivity v oblastech počítačových technologií a analýzy dat uložebých v přenosových službách. Jedná se o jednotku s celonárodní působností zahrnující celé území české republiky. Kriminalistický ústav je financován prostřednictvím Policejního prezidia ze státního rozpočtu České republiky.

Ústav se podílí v souladu se svým mandátem a kapacitami na výzkumných, vzdělávacích a tréninkových aktivitách projektového týmu. Konkrétně se podílí na výzkumu a vývoji projektu sdílením širokých praktických žkušeností svých specialistů a expertů. Jelikož jsou tréninkové semináře a další specializované kurzy vznikající v rámci projektu zaměřené na orgány činné v trestním řízení, zejména na Policii a forenzní specialisty, zprostředkovává ústav kontakt s cílovou skupinou a poskytuje zpětnou vazbu a návrhy související s obsahem kurzů. Kdykoliv to je vhodné, podílí se Ústav také aktivně na vzdělávacích aktivitách prostřednictvím svých forenzních expertů a specialistů.

Justiční akademie

Justiční akademie vznikla v rámci českého soudnictví jako centrelizovaná instituce pro vzdělávání a trénink soudců, státních zástupců a justičního personálu. Je exklusivně zodpovědná za obsah justičního vzdělávání ve všech oblastech domácího, evropského a mezinárodního práva. Justiční akademie je organizační jednotkou státu založenou zákonem a financovanou primárně z rozpočtu Ministerstva spravedlnosti.Dílčími zdroji finnacování jsou také národní a evropské výzkumné a vývojové projekty. Justiční akademie je aktivním členem Evropské sítě pro justiční trénink (European Judicial Training Network) - mezinárodní organizace národních subjektů zajišťujících justiční vzdělávání.

Jelikož je Justiční akademie hlavním vzdělávacím orgánem české justice, má možnost organizovat vdělávací a vědecké akce pro českou justici. Justiční akademie spolupracuje na projektu tak, že poskytuje svoje prostory pro tréninkové workshopy a vědecká setkání, a tak, že zprostředkovává a komunikuje výsledky C4e směrem k cílovým skupinám. Experti na vzdělávání z Justiční akademie také  spolupracují na výběru jednotlivých témat projektových workshopů a tréninkových seminářů a poskytují zpětnou vazbu a návrhy související s jednotlivými výzkumnými a vzdělávacími výstupy projektu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.