Spolupráce

Mezinárodní spolupráce

C4e vzhledem k mezinárodnímu charakteru problematiky kybernetické bezpečnosti a kriminality široce spolupracuje se zahraničními subjekty a mezinárodními organizacemi. Jako centrum excelence je zapojeno do sítě center excelence věnujících se kybernetické kriminalitě 2Centre a do aktuálně běžícího projektu SENTER, který si klade za cíl posílit spolupráci center excelence napříč EU.  C4e spolupracuje rovněž s Europolem a organizací ENISA v rámci odborné skupiny, která se zabývá možnostmi spolupráce a předávání informací mezi bezpečnostními CSIRT týmy a orgány činnými v trestním řízení. 

V oblasti kybernetické bezpečnosti spolupracuje C4e rovněž s organizacemi ENISA a TF-CSIRT. Je také partnerem projektu NATO CD E&T, v rámci kterého jsou vytvářeny vzdělávací programy pro členské země NATO v oblasti kybernetické obrany. Podobný projekt běží rovněž na úrovni EU pod vedením organizace EDA (European Defense Agency).

Udržována je rovněž spolupráce s zahraničními subjekty, které byly partnery původního projektu C4e DG Home, v rámci kterého centrum excelence vzniklo:

 

De Montfort University

Centrum kybernetické bezpečnosti (CKB) je multidisciplinární skupinou akademiků a soukromých expertů, která se zaměřuje na široké spektrum problémů v oblasti kybernetické bezpečnosti a forenzních věd. Misí centra je poskytovat všem výhody bezpečného a odolného kyberprostoru. Centrum realizuje aktivity v třech hlavních oblastech:

  • Vzdělávání a trénink - CKB nabízí široké spektrum kurzů, včetně vysokoškolských studijních programů, PhD programu a velkého množství tréninkových kurzů vytvořených na míru pro konkrétní cílové skupiny.
  • Výzkum - CKB realizuje výzkum ve všech možných úrovních technologické připravenosti (TRL). Nabízí také veřejně i soukromě financovaný výzkum v oblastech risk managementu, bezpečnosti dopravních prostředků, kybernetické obrahy a podobně.
  • Služby - Služby nabízené centrem zahrnují nástroje kybernetické ochrany organizací, specializované konzultace v oblastech kybernetické bezpečnosti a forenzních věd, sluzby soudních znalců a reakce na kybernetické bezpečnostní incidenty.
Důležitým aspektem CKB je jeho role důvěryhodného a nezávislého zdroje pomoci a rady. Podílí se na iniciativě SSDRI, která je realizována centrem jako kooperační aktivity veřejných a soukromých subjektů. CKB také přispívá k vývoji národních a mezinárodních standardů kybernetické bezpečnosti, a poskytuje rady vládě a jejím orgánům prostřednictvím své účasti v různých skupiných a profesionálních orgánech.
V rámci projektu poskytuje CKB podpůrné rady a je s ním realizována výměna zkušeností, zejména v oblastech kybernetické kriminality a forenzních věd. Tato podpora je realizována prostřednictvím on-line konzultací, rad a zpětných vazeb ke koncepčním materiálům a prostřednictvím setkání za účelem výměny osobních zkušeností.
 
N-Gate, ltd.
 
Forenzní laboratoř, služby soudních znalců, konzultace kvality a výzkumné služby. Veškeré příjmy pocházejí z poplatků za poskytované služby.

Hlavní vědec N-gate, pan Marshall, je vedoucí britský expert na digitální forenzní vědy, ISO a je editorem nových mezinárodních standardů v této oblasti. Je také poradcem FSR a členem výboru pro standardy Forensic Science Society. N-gate je také partnerem v projektu Ecentre a vystupuje jak kontaktní subjekt pro spolupráci C4e a Ecentre. Pan Marshall, poskytuje C4e asistenci a rady ohledni kvality standardů a mezinárodní best practice ve všech oblastech digitálních forenzních věd a vyšetřování kybernetické kriminality.

 

University of Latvia

Ústav matematiky a počítačových věd na Univerzitě v Litvě, založené Ministerstvem školství a vědy Republiky Litva je člemen Národní výzkumné a vzdělávací sítě v Litvě - SigmaNet - poskytující konektivitu pro akademické instituce do sítě GEANT. Ústav provozuje incident response team Litvy (cert.LV) ve spolupráci s Ministerstvem obrany Republiky Litva. Cílém týmu je zajištění kybernetické bezpečnosti v Litvě a řízení kybernetických incidentů. Ústav má zkušenosti z různých mezinárodních výzkumných  projektů v oblasti datové a síťové bezpečnosti od roku 1992.

Klíčovou rolí Ústavu v projektu je identifikace relavantních partnerů v Litvě ke zřízení lokálního Centra excelence a sdílení znalostí v oblasti kybernetické kriminality. Vztahy budou navázany na mnohostranném základě. Během projektu bude organizována konference pro místní cílové skupiny za účasti expertů z C4e.

Univerzita v Žilině

Univerzita v Žilině, Ústav forenzního inženýrství. Hlavní aktivitou ústavu je vzdělávání (denní, distanční a postgraduální studijní programy), technické expertýzy pro justici, výzkum (automobilová bezpečnost, stavebnictvím, elektronika, IT, ekonomika, apod.) Ústav je z 30% financován univerzitou a ze 70% prostřednictvím komerčního výzkumu, expertýz a projektů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.