O C4e

Výzkumné skupiny

C4e je výzkumným centrem Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity, jde však o pracoviště multioborové, které využívá v plné míře širokého spektra vědeckých disciplín, kterým se věnují výzkumní pracovníci na Masarykově univerzitě. Výzkumné týme se často sestavují ad-hoc na základě potřeb konkrétního výzkumného projektu. Hlavní spolupráce však probíhá mezi odborníky na kybernetickou bezpečnost z bezpečnostního oddělění ÚVT a týmu CSIRT-MU s právníky meznárodně uznávaného pracoviště věnujícímu se technologickému právu Ústavu práva a technologií.

 

  

Bezpečnostní oddělení Ústavu výpočetní techniky

Bezpečnostní oddělení je součástí Ústavu výpočetní techniky (ÚVT), který je univerzitním ústavem Masarykovy univerzity zodpovědný za vývoj a správu informačních a komunikačních technologií univerzity. Bezpečnostní oddělení zajišťuje zabezpečení IT infrastruktur na Masarykově univerzitě. Jeho součástí jsou skupiny analýzy incidentů, analýzy provozu sítě a CSIRT-MU. 

CSIRT-MU vznikl v roce 2009 a jako první univerzitní bezpečnostní tým ze zemí bývalé Visegrádské čtyřky byl akreditován organizací Trusted Introducer, jež sdružuje evropské národní, akademické i komerční počítačové bezpečnostní týmy. 

Bezpečnostní oddělení ÚVT se zabývá nejen řešením bezpečnostních incidentů a zabezpečením infrastruktur MU, ale ve velké míře také výzkumem a osvětou uživatelů v oblasti počítačové bezpečnosti. Může se pochlubit mezinárodně uznávanými odborníky v oblasti počítačové a informační bezpečnosti a velmi dobrými výsledky národních a mezinárodních výzkumných projektů, které realizoval či na kterých se podílel.

https://csirt.muni.cz

Ústav práva a technologií

Ústav práva a technologií (ÚPT) byl založen na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v roce 2010 jako první akademická instituce v České republice zaměřená na právo a právní vědu související s technologiemi. Hlavními obory pedagogických, vědeckých a expertních aktivit ústavu jsou právo informačních a komunikačních technologií, právní informatika, a specifické obory technologického práva, např. energetické právo, právo specifické produkce a podobně.

Ústav práva a technologií je vedoucí vědeckou institucí poskytující expertní činnosti pro Policii, Státní zastupitelství a české soudy v případech kybernetické kriminality a kybernetické bezpečnosti.

http://cyber.law.muni.cz

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.