Výzkumné programy

Výzkumný program Právo a právní věda se zaměřuje na revize národního právního řádu (bílá místa), adaptace na evropské právo, komparativní analýzy a vývoj jednotlivých právních implementačních nástrojů, a na účast na rozvoji evropské doktríny. U práva kybernetické obrany jde o vývoj standardních koncepcí mezinárodního práva veřejného souvisejícího s užitím síly v případech existujícího nebo hrozícího narušení suverenity států a jiných mezinárodních subjektů. V oblasti práva kyberkriminality a forenzní vědy se zaměřujeme především na výzkum právních nástrojů pro efektivní vyšetřování a stíhání kybernetických bezpečnostních incidentů včetně přeshraničního získávání a užití elektronických důkazů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.