Výzkumné programy

První výzkumný program Kyberbezpečnost a kyberkriminalita se zaměřuje se na modelování, analýzu a potlačení kyberútoků a kyberkriminality v kontextu neustále rostoucího množství dostupných dat. V rámci programu je rozvíjena oblast simulace pokročilých útoků a efektivní obrany proti nim. Pro analýzu existujících i nových útoků jsou rozvíjeny metody komplexní analýzy heterogenních infrastrukturních dat s využitím jak metod proudového zpracování dat, tak metod podobnostního hledání při využití metrických prostorů. Výzkum se dále zaměřuje na zpracování a vizualizaci velkých objemů dat v téměř reálném čase za využití prostředků hloubkové analýzy. Jsou zkoumány metody identifikace bezpečnostních anomálií i mapování vztahů (souvislostí) mezi interagujícími komunikujícími entitami. V neposlední řadě jsou zkoumány metody efektivního vzdělávání bezpečnostních pracovníků, jejichž úkolem je prevence a reakce na kyberútoky.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.