Aktuality a události

Setkání projektu LIVE_FOR

6. dubna 2017

Projekt LIVE_FOR organizuje dvě jednodenní setkání se státními zástupci, soudci, vyšetřovateli a jinými praktiky v oblasti kybernetické kriminality. Hlavními cíly setkání je rozšířit informovatnost o Směrnici 2014/41/EU o evropském vyšetřovacím příkazu v trestních věcech a diskutovat

První setkání proběhne v Bruselu 24. dubna 2017.

Druhé setkání proběhne v Ljubljani 30. května 2017.

Pro omezený počet účastníků obou setkání poskytujeme finanční podporu na pokrytí nákladů na dopravu a ubytování.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.