Informační centrum

LIVE_FOR dotazník

Ve Stockholmském programu přijatém Evropskou Komisí 10 - 11 prosince 2009 bylo konstatováno, že by měla být vyvíjena intenzivní snaha o  vytvoření komplexního systému pro získávání důkazů v případech s přeshraniční dimezní založeného na principu vzájemného uznávání. Tento nový přístup zohledněný směrnicí č. 2014/41/EU je založen na využití jednotného nástroje nazvaného Evropský vyšetřovací příkaz (EIO). EIO může být vydán za účelem realizace jednoho nebo více vyšetřovacích úkonů na straně vykonávajícího státu za účelem získávání důkazů pro trestní řízení. Tedy nesměřuje jen k získávání důkazů, které má vykonávající stát již k dispozici, ale rovněž k zajišťování a poskytování nových důkazů. EIO má horizontální působnost, proto se vztahuje na jakékoliv vyšetřovací úkony směřující k získávání důkazů.

V tomto dotazníku se zaměřujeme na povědomí o směrnici č. 2014/41/EU a o Evropském vyšetřovacím příkazu jako takovém. Rovněž na aplikovanou praxi při získávání elektronických důkazů ze zahraničí a požadavky na vzdělávací a výcvikové aktivity v této oblasti. Předem děkujeme za jeho vyplnění.

Dotazník je v angličtině dostupný zde.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.