Activities

Research

Running research projects:

  • Criminal Justice Access to Digital Evidences in the Cloud – LIVE_FORensicsTwo-year LIVE_FOR project, co-funded by EU DG Justice, will identify the state of the art including the problems and obstacles for putting that Directive and the European Investigation Order to life, and enhance the awareness among judicial authorities about the newest scientific and educational achievements in the selected domains (live forensic in cloud computing environments).
logo MV
  • Legal aspects of cyber security (PProKyB). Aim of this project is to summarize recent results of legal research in the field of cybersecurity undertaken by the C4e and the creation of academic book that will share these results with the professional public.
  • Bezpečnost optických prvků v datových a komunikačních sítích (BOP), jehož cílem je výzkum a vývoj prostředků kybernetické bezpečnosti ve vysokorychlostních sítích. Projekt reaguje na aktuální potřebyMinisterstva vnitra. Výstupy projektu budou využity bezpečnostním týmem Masarykovy univerzity (CSIRT-MU) ke zlepšení zabezpečení univerzitní sítě.
logo MV
  • Kybernetický polygon (KYPO) má za cíl vytvořit unikátní zařízení pro vývoj a výzkum metod na ochranu proti kybernetickým útokům ve virtualizovaném prostředí cloudu. Projekt reaguje na aktuální potřebyNBÚ, rezortu Ministerstva vnitra a vládních a národních bezpečnostních CSIRT/CERT týmů.
logo MV
logo MO CR
  • V rámci projektu WARDEN se podílíme na vývoji systému WARDEN, určeného k jednoduché a rychlé výměně detekovaných hrozeb mezi zapojenými CSIRT týmy. Do projektu jsou zapojeny i další akademické bezpečnostní týmy z ČR.

 Ukončené projekty:

 
 
  • S FI MU jsme spolupracovali v rámci projektu CYBER, jehož cílem bylo navržení ochrany informačních a komunikačních systémů proti kybernetickým útokům, tzv. Cyber Defence. Projekt spadá do jedné z hlavních tématických priorit obranného výzkumu a vývoje Ministerstva obrany ČR.
logo MO CR
  • Projekt CAMNEP se zabýval návrhem a implementací systému pro detekci průniků ve vysokorychlostních počítačových sítích. Systém je založen na sledování počítačové sítě pomocí hardwarově akcelerovaných sond FlowMon, detekci síťových anomálií agentní vrstvou a vizualizaci škodlivého provozu operátorovi.

You are running an old browser version which is not fully supported information system anymore. Some applications might not display correctly, some functions might not work as expected or might not work at all.