Aktivity

Výzkum

Aktuální projekty:

  • Přístup orgánů činných v trestním řízení k elektronickým důkazům v cloudu – LIVE_FORensics. Dvouletý projekt LIVE-FOR, spolufinancovaný EU DG Justice, je zaměřen na identifikaci současné praxe včetně případných překážek a nedostatků při imlementaci Směrnice o Evropském vyšetřovacím příkazu, a na podporu povědomí o této směrnici a o aktuálních vědeckých a vzdělávacích výsledků v souvsejících oblastech (live forensics v cloudových prostředích) v rámci orgánů činných v trestním řízení. 
  • Sdílení a analýza bezpečnostních událostí v ČR (SABU), jehož cílem vytvořit nástroj pro sdílení a analýzu kybernetických bezpečnostních události mezi bezpečnostními tými v České republice. Součástí výzkumu je i právní analýza nástroje, za účelem compliance mechanismu sdílení s požadavky na ochranu soukromí a jiných legislativních norem.
logo MV
  • Bezpečnost optických prvků v datových a komunikačních sítích (BOP), jehož cílem je výzkum a vývoj prostředků kybernetické bezpečnosti ve vysokorychlostních sítích. Projekt reaguje na aktuální potřebyMinisterstva vnitra. Výstupy projektu budou využity bezpečnostním týmem Masarykovy univerzity (CSIRT-MU) ke zlepšení zabezpečení univerzitní sítě.
logo MV
  • Kybernetický polygon (KYPO) má za cíl vytvořit unikátní zařízení pro vývoj a výzkum metod na ochranu proti kybernetickým útokům ve virtualizovaném prostředí cloudu. Projekt reaguje na aktuální potřebyNBÚ, rezortu Ministerstva vnitra a vládních a národních bezpečnostních CSIRT/CERT týmů.
logo MV
logo MO CR
  • V rámci projektu WARDEN se podílíme na vývoji systému WARDEN, určeného k jednoduché a rychlé výměně detekovaných hrozeb mezi zapojenými CSIRT týmy. Do projektu jsou zapojeny i další akademické bezpečnostní týmy z ČR.

 Ukončené projekty:

 
 
  • S FI MU jsme spolupracovali v rámci projektu CYBER, jehož cílem bylo navržení ochrany informačních a komunikačních systémů proti kybernetickým útokům, tzv. Cyber Defence. Projekt spadá do jedné z hlavních tématických priorit obranného výzkumu a vývoje Ministerstva obrany ČR.
logo MO CR
  • Projekt CAMNEP se zabýval návrhem a implementací systému pro detekci průniků ve vysokorychlostních počítačových sítích. Systém je založen na sledování počítačové sítě pomocí hardwarově akcelerovaných sond FlowMon, detekci síťových anomálií agentní vrstvou a vizualizaci škodlivého provozu operátorovi.
 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.