Aktivity

Aktivity C4e

České centrum excelence pro kybernetickou kriminalitu je především výzkumným centrem, které se věnuje multioborovému výzkumu v oblastech kybernetické kmininality, kyberbezpečnosti a ochrany kritických infrastruktur. Výzkumné týmy centra realizovaly a realizují výzkum v rámci většího množství národních či mezinárodních projektů zaměřených na primární a aplikovaný výzkum, vývoj technických a metodických nástrojů a vzdělávání. Jelikož jsou témata, kterými se centrum zabývá v zásadě multioborová a národně i mezinárodně vyznamná, spolupracuje centrum pri výzkumu rovněž s dalšími výzkumníky na MU i mimo ni. 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.